HOME | Daily News Bulletin | Consular service | بخش قونسلی | Contact Us          
   follow us on

 

پیام جلالتمآب شام لال بتهیجا، سفیرکبیر و نماینده فوق العادۀ جمهوری اسلامی افغانستان در کانادا، به مناسبت روز جهانی صلح

September 26, 2014
ملت عزیز و رنج دیدۀ افغانستان، بیشتر از هر ملتی در جهان به صلح به عنوان گوهر گرانبها و وسیله ای برای پیشرفت و ترقی کشور خود نگاه کرده، و از دیرباز برای تامین آن قربانی های فراوانی را متحمل گردیده اند. آنها روزهای خوب و با ثبات کشور شان را به یاد می آورند که در پرتو آن افغانستان مسیر پیشرفت متعادل را می پیمود و مردم با سربلندی به آیندۀ شان امیدوار بودند. جنگ های تحمیلی و مداخله های خارجی جلو پیشرفت افغانستان را گرفت و مردم ما را اسیر مصایب و درد های فراموش ناشدنی ساخت.ـ

ملت افغانستان پس از چنددهه جنگ، خستگی و بیزاری خود را آن اعلام داشته و از دولت و شخصیت های بزرگ و با نفوذ سیاسی، اجتماعی و مذهبی خود می خواهند که از هیچ نوع تلاشی در راستای اعادۀ صلح و ختم جنگ دریغ نورزند. زیرا، هر جنگی که امروز به هر دلیلی ادامه دارد، موجب تداوم مصایب و خرابی های فراوان ملی گردیده، و از این خاطر، باید منازعات با صلح و گفتگو میان افغانها به پایان برسد. افغانها طرفدار جنگ نیستند و نبودند و در تاریخ خود صرفاً علیه جنگ های تحمیلی و مداخله های خارجی و منطقه ای مبارزه کرده اند. تلاش های حکومت افغانستان برای صلح و گفتگو در حقیقت در ادامهء آرمان ها و خواسته های واقعی مردم و شهیدان افغانستان قرار داشته و از این رو، یک حمایت عمومی از تلاش های مستمر و خسته گی ناپذیر حکومت افغانستان وجود دارد. زیرا، منازعات فعلی در کشور راه حل نظامی نداشته و خوشبختانه تمام جناح ها و فراکسیون های افغانستان به اهمیت گفتگوهای صلح واقف هستند.ـ

بدون شک مداخلات خارجی مانع از دستیابی به صلح و باعث خونریزی بیشتر در کشور گردیده و تلاش های حکومت افغانستان برای اعادهء صلح و گفتگو با مشکلاتی معینی مواجه شده است. اما این مشکلات تغییری در رویکرد صلح طلبانهء حکومت و مردم جمهوری اسلامی افغانستان به وجود آورده نمی تواند. تجارب یک دهه گذشته در امر گفتگو و اعادهء صلح به ما نشان می دهد که اولین شرط صلح تاکید روی راه حل های سیاسی و استفاده از قوهء نظامی به عنوان گزینهء آخر است. زمانی صلح در افغانستان به موفقیت نهایی دست یازیده می تواند که دیپلماسی فعال افغانستان بر استفاده از تروریسم برای مقاصد سیاسی در منطقه نقطه پایان گذاشته، نیروهای مسلح افغانستان تقویت و تجهیز گردد، حکومتداری خوب و انکشاف کشور را گام به گام به سوی ترقی و ثبات پیش ببرد. ـ

در اینجا جای دارد که از تلاش های جلالتمآب حامد کرزی، رییس جمهوری اسلامی افغانستان، به خاطر ختم جنگ و موفقیت پروسۀ مصالحه که زحمات بی شایبه و فراوانی کشیده اند، قدردانی زیادی نماییم. جلالتمآب ایشان به داعیۀ صلح اعتماد عمیق داشته، و از روی عشق به وطن عزیز ما افغانستان، تلاش های همه جانبه و وسیع داخلی و منطقه ای برای موفقیت روند صلح به راه انداخته اند. بدون شک، رییس جمهور منتخب بعدی نیز، میراث جلالتمآب حامد کرزی را ادامه داده و موفقیت های مزیدی را در این راستا به دست خواهند آورد.ـ

در اینجا خوب است که به صورت مشخص از شهید صلح، پروفیسور برهان الدین ربانی، رییس پیشین کمیسون عالی صلح، یادآوری نمود که جان شیرین و عزیز خود را در راه تحقق صلح و امنیت در کشور از دست دادند. استاد شهید، در این مقطعی از تاریخ از تلاش های صلح طلبانۀ حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، و به ویژه شخص جلالتمآب حامد کرزی، حمایت نموده و سعی ورزیدند تا دروازه های مفاهمه و مصالحه به روی مخالفان باز شده و در کشور صلح و امنیت حاکم گردد. اما متاسفانه دشمنان وطن قدر این شخصیت بزرگوار و نیات صلح طلبانه و خیرخواهانۀ شان را درک نکرده و ایشان را به شهادت رساندند. دشمنان مردم افغانستان به خوبی واقف اند که کشور ما با موجودیت شخصیت های آگاه و متنفذ ملی، گام های بلند و استواری را در راه ترقی، ثبات و رفاه برداشته و از این خاطر، سعی می ورزند تا از هر طریق ممکن شخصیت های برجستۀ افغان را ترور و شهید گردانند. ـ

خوشبختانه، جناب صلاح الدین ربانی، پس از شهادت پدر پرچم صلح طلبی را در دست گرفته و تلاش های سیاسی استاد بزرگوار جهت ختم جنگ در کشور را با درایت ادامه می دهند. امیدواریم که کمیسون صلح بازهم نقش فعال خود را در این پروسه ادامه داده تا در کنار تلاش های سیاسی و دیپلماتیک دولت، کمیسون مذکور هم ممد این روند واقع گردند. برای جناب صلاح الدین ربانی و همکاران شان از درگاه خداوند متعال موفقیت ها و دستاورد های مزید تمنا داریم.ـ

Media Relations Section

Embassy of Afghanistan
613.563.4223/65, Ext. 221 

 
     
   
 
 
EMBASSY OF AFGHANISTAN IN OTTAWA
240 Argyle Ave. Ottawa, Ontario, K2P-1B9 | Phone: (613) 563-4223 / 65 | Fax: (613) 563-4962 | contact@afghanembassy.ca
 
   
    yanbrand