"; var newstr = document.all.item(printpage).innerHTML; var oldstr = document.body.innerHTML; document.body.innerHTML = headstr+newstr+footstr; window.print(); document.body.innerHTML = oldstr; return false; } Embassy of Afghanistan of Ottawa
   
    HOME | Daily News Bulletin | Consular service | بخش قونسلی | Contact Us          
   follow us on

 

Afghanistan Independance Day Celebrated in Montreal,


گزارش مجلس تجلیل نود و هفتمین سالگرد اسقلال جمهوری اسلامی افغانستان در مونتریال

به تاریخ 13 آگست 2016 میلادی، جناب آقای محمد داوود قیومی، مستشار و شارژدافیر سفارتکبرای جمهوری اسلامی افغانستان در کانادا، به دعوت مرکز زنان افغان مونتریال در مورد نود و هفتمین سالگرد استقلال افغانستان به سخنرانی پرداخت. در این محفل جمع کثیری از هموطنان ما اشتراک ورزیده بود و آقای قیومی به تفصیل روی اهمیت استقلال افغانستان و چالش های موجود صحبت کرد.ـ
در آغاز آقای قیومی با تاکید گفت که به تجلیل از این روز مهم در کنار سایر هموطنان افغان خود در کانادا احساس مباهات کرده و تجلیل از این روز به معنای گرامیداشت از ارزش های ملی ای است که همواره برای دولت و ملت افغانستان از حیثیت حیاتی برخودار بوده است. این سرزمین پر افتخاری است که برای دفاع از آن در برابر تجاوز بیگانگان نسل هایی از دلاوران و سرافرازان افغان زمین جان های خود را فدا کرده اند؛ کشوری که هر چند به خاطر سال ها جنگ تحمیل شده از سوی بیگانگان صدمات و خرابی های زیادی را متحمل شده است، اما به افغان بودن خود و به داشتن این سرزمین تاریخی مفتخر می نماید.ـ
آقای قیومی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که افغانستان به همت شاه امان الله خان و یاران شجاع اش از جمله نخستین کشورهایی بود که برای کسب استقلال خود از بریتانیا مبارزه کرد. در حالی که از امریکای لاتین تا افریقا، و از افریقا تا آسیا امپراتوری های زمان، به خصوص بریتانیا، کشور ها را به تسخیر خود در آورده بودند، افغانستان هرگز تسلیم نگردید و همیشه استقلال و سربلندی خود را در برابر قدرت های زمان حفظ کرد. البته، افغانستان پس از امان الله خان بارها مورد تهاجم بیگانگان قرار گرفته و در برابر این تهاجمات دلیرمردان بسیاری جان های شیرین خود را از دست دادند که از میان این بیشماران، شهدای جهاد و مقاومت، هر یک استاد برهان الدین ربانی، شهید صلح، قهرمان ملی کشور، شهید احمد شاه مسعود، شهید مزاری، شهید عبدالحق و... را می توان نامبرد.ـ
مستشار سفارت افغانستان تصریح داشت که اهمیت امان الله خان و محمد ولی خان دروازی نتنها در کسب استقلال بلکه معرفی ارزش های جدید نیز است. امان الله خان و ولی خان دروازی وزیر خارجه و وزیر حربیه ، کسانی بودند که کشور ما را با دنیای جدیدی معرفی کردند که محصول آن سعادت و ترقی افغانستان بوده می توانست. آنها معارف جدید را به ما معرفی کرد، قوانین و نظامنامه های مترقی را در کشور به اجرا گذاشت، وضعیت حکومتداری را بهتر ساخت، در پی آوردن تکنولوژی های جدید مانند خط آهن به کشور برآمد. هدف آنها ترقی افغانستان در سطح کشور های اروپایی بود و در این راستا نیت صاف و وطن دوستانه داشتند. ـ
آقای قیومی افزود که در جهان امروز کشور های مستقل برای حفظ استقلال خود باید تلاش های وسیعی را به خرچ دهند. افغانستان، به عنوان یکی از این کشورها، نیاز دارد که برای تامین استقلال و پیشرفت خود در منطقه روی پا های خود بایستد؛ اقتصاد خود را به وسیلۀ گسترش تجارت منطقه ای و جلب سرمایه گذاری خارجی بهبود بخشد. افغانستان از استقلال خود تنها توسط ارتش تا به دندان مسلح حفظ کرده نمی تواند. ما باید در شبکۀ تجارت و اقتصاد منطقه جایگاه خود را پیدا کنیم. کشور هایی دیگر منطقه روز تا روز پیشرفته و ما نمی توانیم از دیگران عقب بمانیم. باید میان استقلال و ترقی ملت ما یک رابطۀ مستحکمی وجود داشته باشد. استقلال ما هنوز از دسایس برخی از کشور های منطقه در امان نیست. از این رو، ما افغانها به واسطۀ سیاست خارجی هوشیارانه صلح را از طریق همکاری های منطقوی در کشور تامین کنیم و اختلافات خود را با همسایگان خود به صفر برسانیم. باید به دیگران نشان دهیم که افغانستان کشوری است که دیگران با سرنوشت آن از طریق مداخلات آشکار و پنهان داخلی و خارجی بازی کرده نمی تواند.ـ 

 
     
   
 
 
EMBASSY OF AFGHANISTAN IN OTTAWA
240 Argyle Ave. Ottawa, Ontario, K2P-1B9 | Phone: (613) 563-4223 / 65 | Fax: (613) 563-4962 | contact@afghanembassy.ca
 
   
    yanbrand