HOME | Daily News Bulletin | Consular service | بخش قونسلی | Contact Us          
   follow us on

 
معلومات در مورد ویزه
به سفارتکبرای جمهوری اسلامی افغانستان در اوتاوا خوش آمدید! ـ

پروسه درخواست برای ویزه افغانستان، به شمول معلومات در مورد اسناد و سایر مقتضیات ویزه، در ذیل طور مفصل توضیح گردیده است. از درخواست دهندگان تقاضا می گردد تا قبل از خانه پری فورمه ها، معلومات داده شده را دقیقاً مطالعه نمایند. ـ

شرایط عمومی برای درخواست ویزه
میعاد طی مراحل درخواستی ها
محصول صدور ویزه
فورمه های درخواستی
اگر سوالی دارید و یا معلومات بیشتر میخواهید؟شرایط عمومی برای در خواست ویزه

سفارت افغانستان در اوتاوا برای کسانی که در کانادا سکونت دارند و یا از داخل این کشور درخواست ارائه می کنند، ویزه صادر می نماید. جنرال قونسلی افغانستان مقیم شهر تورانتو نیز برای متقاضیان ویزه صادر می نماید.ـ

در صورت ارائه درخواست به جنرال قونسلی در تورانتو، لطفاً این رابطه را کلیک کنید. ـ

متقاضیان ویزه میتوانند درخواست های شان را از طریق پست ارسال نمایند و یا هم جهت درخواست به بخش قنسولی سفارت افغانستان در اوتاوا مراجعه نمایند. ـ

درخواست های پستی باید توسط پست راجستر شده به آدرس ذیل فرستاده شود: ـ

 

Embassy of Afghanistan in Ottawa (Consular Section)
240 Argyle Avenue
Ottawa, ON K2P 1B9

برای مشاهده موقعیت دفتر سفارت روی نقشه اینجا کلیک کنید

در صورت مفقود شدن درخواست های که از طریق پست غیر راجستری فرستاده شده باشند، این سفارت هیچگونه مسئولیت را نمی پذیرد.ـ

متقاضیانی که می خواهند درخواست های شان را با مراجعه به دفتر سفارت ارائه نمایند، میتوانند در جریان اوقات تعیین شده به شعبه قنسولی سفارت افغانستان در اوتاوا که آدرس آن در بالا ذکر گردیده مراجعه نموده درخواست ارایه نمایند. اوقات مراجعه به بخش قنسولی قرار ذیل است: ـ

روز های دوشنبه الی جمعه از ساعت 10 الی 1 بعد از ظهر و 2 الی 4 بعد از ظهر

لطفا از مراجعه در غیر از این اوقات خودداری نمایید زیرا بعد از اوقات یادشده و همچنان بروز های شنبه و یکشنبه، بخش قنسولی سفارت بروی مراجعین بسته میباشد. ـ

بعد از ارایه درخواست توسط مراجعین برایشان تعرفه مراجعت برای وقت و یا روز معین داده خواهد شد تا ویزه و اسناد خود را دریافت نمایند. در صورتی که مراجعین خواسته باشند ویزه و اسناد شان از طریق پست برای شان ارسال شود در حساب بانکی پستی سفارت 16 دالر امریکایی اضافه نمایند. ـ


[return to top]میعاد طی مراحل درخواست ه

درخواست های ویزه به اساس نوبت دریافت و اجرا میگردد. درخواست های که معلومات شان ناقص باشد و یا اسناد لازم را با خود نداشته باشند، تحت اجرا قرار نمی گیرند. ـ

بعد از اینکه درخواست های مکمل معه تمام اسناد لازم به سفارت مواصلت نماید، ویزه در ظرف یک هفته صادر میگردد. در مواقع استثنایی، سفارت تقاضای صدور ویزه به شکل سریع (ظرف 1 روز) نیز می پذیرد که در آن صورت محصول اضافی خدمت سریع (100 دالر امریکایی) قابل پرداخت می باشد. ـ

از درخواست دهندگان تقاضا میگردد تا قبل از دریافت ویزه هیچگونه آمادگی سفر نگیرند. در صورت معطلی در رسیدن پاسپورت و بروز مشکلات در برنامه سفر تان، سفارت هیچگونه مسوولیت ندارد. ـ

انواع ویزه

سفارت افغانستان در اوتاوا و جنرال قنسولی افغانستان در تورنتو معمولاً فقط ویزه یکبار مسافرت یک ماهه صادر می نمایند. ویزه دو بار و چند بار مسافرت برای سه الی شش ماه فقط برای دارندگان پاسپورت های دیپلوماتیک (سیاسی)، خدمت و برای منسوبین قوای مسلح و دولت کشور میزبان (کانادا) صادر شده می تواند. درخواست های سایر افراد که پاسپورت های سیاسی یا خدمت ندارند ولی ویزه های چند بار مسافرت و درازمدت تقاضا می کنند فقط در صورتی پذیرفته می شود که به هدف رسمی سفر نمایند و ثبوت با دلایل مقنع ارائه نمایند. ـ

انواع مختلف ویزه هر کدام از خود محصول (فیس) جداگانه دارد که در جدول مربوط در ذیل شرح داده شده است. ـ

کسانی که میخواهند در افغانستان کار کنند و یا برای مدت بیشتر در کشور باقی بمانند میتوانند ویزه یکبار مسافرت اخذ نموده و جهت تمدید مدت اعتبار ویزه اقامت شان به ریاست امور قنسولی وزارت امور خارجه در کابل درخواست ارائه نمایند. ـ

اسناد و موارد ضروری برای تقاضای ویزه

متقاضیان ویزه، چه از طریق پست و یا مراجعه به دفتر سفارت، باید اسناد و ضروریات را مطابق فهرست آتی ارائه نمایند: ـ

ـ1 . فورمه درخواستی ویزه باید با دقت تکمیل گردیده و امضا شده باشد. ـ

ـ2 . پاسپورت شخص درخواست دهنده (پاسپورت باید حد اقل سه ماه بعد از ختم مدت ویزه تقاضا شده مدار اعتبار باشد) ـ

ـ3. دو قطعه عکس به اندازه استندرد پاسپورت که باید در جای مربوط بالای فورمه سنجاق گردد (دو قطعه عکس بایدتازه و یکسان بوده مستقیما از جلو گرفته شده و هر دو گوش شخص قابل رویت باشد ) ـ

ـ4. جهت تثبیت آدرس فعلی باید اسناد لازم، از قبیل لایسنس رانندگی، بل برق، اوراق بلدیه و غیره که نام و آدرس شخص در آن ذکر شده باشد، ارایه شود. ـ

ـ5. در صورتی که سفرکاری یا رسمی باشد، باید سند یا اسناد لازم از مرجع رسمی ذیعلاقه جهت تثبیت هدف سفر ارائه شود. برای ویزه کار جواز کار که از جانب دولت افغانستان صادر شده باشد، حتمی میباشد.ـ

ـ6. محصول صدور ویزه (به جدول محصول در ذیل مراجعه شود) که تنها از طریق حساب بانکی سفارت قابل پرداخت است. ـ

ـ7. درخواست های پستی میتوانند 16 دالر امریکایی به حساب پستی بانک سفارت تحویل نمایند تا اسناد ایشان از طریق پست ارسال شود. ـ

به تمام متقاضیان ویزه توصیه می شود که برنامۀ سفر خود را بعد از دریافت ویزه ترتیب و تنظیم کنند. سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در کانادا در قبال تاخیر صدور ویزه و مشکلاتی که از این ناحیه برای سفر شان پیش می آید، مسوولیتی به دوش نمی گیرد. متقاضیان ویزۀ سیاحتی افغانستان، باید دعوتنامه ای خود را که از جانب یک شرکت توریستی با مجوز و فعالیت رسمی در افغانستان، دریافت کرده باشند، در اختیار این سفارت کبرا قرار دهند. برعلاوه، متقاضیان ویزه نامه ای را نیز امضا و ضمیمۀ اسناد خود کنند که در آن قید شده باشد که بادرک وضعیت، مسوولیت امنیتی و ایمنی خود و اعضای خانوادۀ خود را در مدت اقامت در افغانستان به عهده می گیرند.ـ

[return to top]محصول قابل پرداخت (به شمول مصرف بانکی و اداری)ـ
نوع ویزه

ـ 120 دالر امریکایی
پرداخته شود Service Expenseبه حساب بانکی

ویزه یکبار مسافرت - یک ماه

ـ 120 دالر امریکایی
پرداخته شود Service Expenseبه حساب بانکی

اجازه نامه ورود برای ویزه کار

بعد از توافق وزارت امور خارجه افغانستان (مجانی )ـ

ویزه برای دارندگان پاسپورت های سیاسی و خدمت

مجانی

اجازه نامه ورود برای متولدین افغانستان که با پاسپورت غیر افغان سفر مینمایند

مجانی

ویزه برای کارمندان دایمی ملل متحد و صلیب سرخ و نهاد های مشخص بین الحکومتی

ـ 100 دالر امریکایی
پرداخته شود Service Expenseبه حساب بانکی

محصول اضافی برای طی مراحل سریع (ظرف ـ24 الی 48ساعت) ـ

قیمت پست بازگشتیطریق تادیه محصول

ـ1. محصول ویزه و سایر مصارف قنسولی سفارت فقط به دالر امریکایی قابل اجرا میباشد. پرداخت با سایر اسعار قابل پذیرش نیست. ـ

ـ2. محصول پاسپورت وسایر مصارف قنسولی باید صرف به حساب بانکی سفارت تحویل گردد. پرداخت توسط پول نقد، چک شخصی و انتقال بانکی قابل پذیرش نیست. ـ

ـ3. مصارف پولی بخش قونسلی سفارت باید صرف به حساب بانکی سفارت و مصارف پستی به حساب بانکی پستی سفارت تحویل شود و تعرفه آن بعد از مهر بانک یکجا با اسناد قونسلی تحویل سفارت گردد. ـ

اسناد اصلی

اسنادیکه که به شکل اصلی همراه با درخواست ویزه ارایه گردیده باشند، بعد از طی مراحل دوباره مسترد میگردند. ـ


[return to top]فورمه های درخواستی

اگر معلومات ارایه شده در بالا را خوانده و حالا آماده استید، میتوانید فورمه درخواستی ویزه را از رابطه های ذیل چاپ کرده خانه پری نمایید. ـ

[VISA APPLICATION FORM DARI]فورمه درخواستی ویزه: ـ

فورمه درخواستی ویزه به زبان های پشتو، فرانسوی و انگلیسی نیز ذیلاَ قابل دریافت است: ـ

[VISA APPLICATION FORM PASHTO]فورمه درخواستی ویزه به پشتو: ـ

[VISA APPLICATION FORM FRENCH]فورمه درخواستی ویزه به فرانسوی: ـ

[VISA APPLICATION FORM ENGLISH]فورمه درخواستی ویزه به انگلیسی: ـ

 

[return to top]اگر سوالی دارید و یا معلومات بیشتر میخواهید؟

اگر سوالی دارید و یا معلومات بیشتر میخواهید؟

برای معلومات بیشتر، و یا اگر میخواهید در مورد ارایه درخواست خود با بخش قنسولی سفارت صحبت نمایید، لطفا با ما در تماس شوید. بخاطر داشته باشید که اوقات کاری بخش قنسولی سفارت قرار ذیل است: ـ


شماره تیلفون بخش قنسولی

+ 1-613-563-4223
+ 1-613-563-4265
+ 1-613-680-0066


آدرس ایمیل بخش قنسولی

consular@afghanemb-canada.net


آدرس پستی بخش قنسولی

Embassy of Afghanistan, Ottawa (Consular Section)
240 Argyle Avenue
Ottawa, ON K2P 1B9

[return to top] 
     
   
 
 
EMBASSY OF AFGHANISTAN IN OTTAWA
240 Argyle Ave. Ottawa, Ontario, K2P-1B9 | Phone: (613) 563-4223 / 65 | Fax: (613) 563-4962 | contact@afghanembassy.ca
 
   
    yanbrand