HOME | Daily News Bulletin | Consular service | بخش قونسلی | Contact Us          
   follow us on

 
صدور پاسپورت

شرایط عمومی برای صدور پاسپورت
میعاد طی مراحل درخواستی ها
محصول صدور پاسپورت و مصرف پستی
فورمه های درخواستی
اگر سوالی دارید و یا معلومات بیشتر میخواهید؟

اطلاعیه جدید برای صدور پاسپورت جدید کمپیوتری


شرایط عمومی برای صدور پاسپورت

سفارتکبرای افغانستان در اوتاوا در.خواست های صدور پاسپورت را تنها از آنعده اتباع افغان که در کشور کانادا سکونت یا اقامت داشته، و یا در هنگام درخواست در قلمرو کانادا موجود باشند، می پذیرد. متقاضیان صدور پاسپورت همچنان می توانند درخواست های شان را به جنرال قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم شهر تورانتو نیز ارائه نمایند. ـ

در صورت ارائه درخواست به جنرال قونسلی ج.ا.ا. در تورانتو، لطفاً این رابطه را کلیک کنید. ـ

در صورت ارائه درخواست به جنرال قونسلی ج.ا.ا. در شهر ونکوور، لطفاً این رابطه را کلیک کنید. ـ

براساس مقررات موجود، این سفارت و جنرال قنسولی های کشور در کانادا فقط پاسپورت عادی صادر می نمایند. برای اخذ سایر انواع پاسپورت، از قبیل سیاسی، خدمت، تحصیلی و غیره، باید به ریاست قنسولی وزارت امور خارجه در کابل درخواست ارائه گردد. البته در موارد استثنایی سفارت میتواند با اخذ موافقه وزارت خارجه به تمدید پاسپورت های خدمت یا تحصیلی هموطنان اقدام نماید. ـ

درخواست ها برای صدور پاسپورت جدید را می توانید از طریق پست و یا با مراجعه به سفارت ارائه نمایید. ـ

اوقات کار شعبه قونسلی سفارت قرار ذیل است: ـ

روز های دوشنبه الی جمعه از ساعت 10 الی 1 بعد از ظهر و از 2 بعد ظهر الی 4 عصر

لطفا از مراجعه در غیر از این اوقات خودداری نمایید زیرا بعد از اوقات یادشده و همچنان بروز های شنبه و یکشنبه، بخش قنسولی سفارت بروی مراجعین بسته میباشد. ـ

درخواست های پستی باید توسط پست راجستر شده به آدرس ذیل فرستاده شود: ـ

Embassy of Afghanistan in Ottawa (Consular Section)
240 Argyle Avenue
Ottawa, ON K2P 1B9

برای مشاهده موقعیت دفتر سفارت روی نقشه اینجا کلیک کنید.ـ

در صورت مفقود شدن درخواست های که از طریق پست غیر راجستری فرستاده شده باشند، این سفارت هیچگونه مسئولیت را نمی پذیرد.ـ

بعد از ارایه درخواست توسط مراجعین برایشان تعرفه مراجعت برای وقت و یا روز معین داده خواهد شد تا پاسپورت و اسناد خود را دریافت نمایند.ـ

[return to top]معیاد طی مراحل درخواستی ها

درخواست های صدور پاسپورت به اساس نوبت دریافت و اجرا میگردد. درخواست های که معلومات شان ناقص باشد و یا اسناد لازم را با خود نداشته باشند، تحت اجرا قرار نمی گیرند. ـ

بعد از اینکه درخواست های مکمل معه تمام اسناد لازم به سفارت ارائه گرددد، صدور پاسپورت جدید دوهفته وقت را در بر می گیرد. ـ

از درخواست دهندگان تقاضا میگردد تا قبل از دریافت پاسپورت هیچگونه آمادگی سفر نگیرند. در صورت معطلی در رسیدن پاسپورت و بروز مشکلات در برنامه سفر تان، سفارت هیچگونه مسوولیت ندارد. ـ

اسناد و ضروریات برای متقاضیان پاسپورت جدید

متقاضیان صدور پاسپورت جدید باید: ـ

ـ1. فورمه درخواست صدور پاسپورت را با دقت خانه پری و امضا نموده ارائه کنند. ـ

ـ2. دو قطعه عکس به سایز 2در2 انچ را ضمیمه فورمه درخواستی ارائه کنند. عکس های پاسپورت باید تازه و باهم یکسان بوده و با زمینهء روشن مستقیماَ از جلو گرفته شود تا هردو گوش شخص دیده شود. ـ

ـ3 . جهت تثبیت هویت افغانی خود یکی از اسناد معتبر ذیل را به شکل اصلی ارائه نمایند: ـ

ـ تذکره تابعیت

ـ پاسپورت قبلی

ـ نکاحنامه تصدیق شده از طرف وزارت خارجه افغانستان

ـ سند تحصیلی و یا شغلی از مرجع شناخته شده در افغانستان

ـ 4. کسانی که جهت تثبیت هویت افغانی خود یکی از اسناد ذکر شده را ندارند، باید جهت تثبیت هویت خود شهادت دونفر افغان شناخته شده را مندرج فورمهء شهود باخود بیاورند. ـ

تمام متقاضیان صدور پاسپورت همچنان باید: ـ

ـ1. اسناد اقامت و یا تابعیت خود را در کانادا، از قبیل سند لندد، کارت اقامت دایمی و یا سند تابعیت ، ارائه نمایند. ـ

ـ2. جهت تثبیت آدرس فعلی خود اسناد لازم، مانند لایسنس رانندگی، بل برق، بل تیلفون و سایر اوراق شهرداری مربوطه را ارایه نمایند. ـ

ـ3. محصول صدور پاسپورت را مطابق جدول و رهنمود ارائه شده در پایین تادیه نمایند. ـ

[return to top]محصول صدور پاسپورت
*All charges are in Canadian dollars

محصول

(به شمول مصرف اداری و بانکی)

درخواست

ـ180دالر کانادایی

درخواست پاسپورت در حالت حضوری (با مراجعه به دفتر سفارت)ـ

ـ200 دالر کانادایی

در خواست پاسپورت از طریق پست

ـ30 دالر کانادایی

خدمات سریع طی پنج روز

محصول اضافی (در صورت ضرورت)

طریق تادیه محصول

ـ1. محصول پاسپورت و سایر مصارف قنسولی سفارت فقط به دالر کانادایی قابل قبول میباشد. پرداخت با سایر اسعار قابل پذیرش نیست. ـ

ـ2. محصول پاسپورت و سایر مصارف قنسولی باید توسط منی آردر و یا چک تصدیق شده بانکی که عنوانی "سفارت افغانستان در اتاوا" صادر شده باشد، پرداخته شود. پرداخت توسط پول نقد، چک شخصی و انتقال بانکی قابل پذیرش نیست. ـ

ـ3. منی آردر یا چک تصدیق شده بانکی را باید همراه با درخواست تان یکجا به ما تسلیم نمایید. ـ

اسناد اصلی

اسنادیکه به شکل اصلی همراه با درخواست صدور پاسپورت ارایه گردیده باشند، بعد از طی مراحل دوباره مسترد میگردند.ـ
در صورت مفقودی اسناد شما توسط پست، این سفارتکبرا هیچگونه مسئولیت را نمیپذیرد.ـ

[return to top]فورمه های درخواستی

اگر معلومات ارایه شده در بالا را خوانده و حالا آماده استید، میتوانید فورمه های درخواستی را از رابطه های ذیل چاپ کرده خانه پری نمایید. ـ

[PASSPORT APPLICATION FORM DARI]فورمه اخذ پاسپورت جدید: ـ

مشخصات عکس برای صدور پاسپورت

[IDENTITY GUARANTEE FORM DARI] فورمه اراته شهود برای تثبیت هویت:ـ

فورمه های فوق را به زبانهای پشتو، فرانسوی و انگلیسی از بخش های مشخص ان نیز بدست آورده میتوانید: ـ

[return to top]اگر سوالی دارید و یا معلومات بیشتر میخواهید؟

برای معلومات بیشتر، و یا اگر میخواهید در مورد ارایه درخواست خود با بخش قنسولی سفارت صحبت نمایید، لطفا با ما در تماس شوید. بخاطر داشته باشید که اوقات کاری بخش قنسولی سفارت قرار ذیل است: ـ

شماره تیلفون بخش قنسولی

+ 1-613-563-4223
+ 1-613-563-4265
+ 1-613-680-0066

آدرس ایمیل بخش قنسولی

consular@afghanembassy.ca

آدرس پستی بخش قنسولی

Embassy of Afghanistan, Ottawa (Consular Section)
240 Argyle Avenue
Ottawa, ON K2P 1B9

[return to top]


 
 
     
   
 
 
EMBASSY OF AFGHANISTAN IN OTTAWA
240 Argyle Ave. Ottawa, Ontario, K2P-1B9 | Phone: (613) 563-4223 / 65 | Fax: (613) 563-4962 | contact@afghanembassy.ca
 
   
    yanbrand